Yellow Flower Banner

De stoere cobra die zichzelf beschermt!

Yellow Flower Banner

Introduceer de mooie cobra

Yellow Flower Banner

Als hij een vijand tegenkomt, wordt de slang boos

Yellow Flower Banner

De slang zet zijn lichaam op om eng te lijken

Yellow Flower Banner

The snake bites the foe with sharp fangs

Yellow Flower Banner

Thus, the king cobra defends itself

Yellow Flower Banner

No enemy dares to come close

Yellow Flower Banner

The snake lives peacefully and undisturbed